Lekcje z dojazdem

  • Lekcje odbywają się od 8 – 19

 

  • Sekretariat czynny jest od 8 – 18 od Pn. do Pt.

 

  • Cena z godzinę 60 min zależy od wybranego rodzaju kursu oraz miejsca dojazdu

 

  • Lekcje odbywają się zgodnie z ‘kalendarzem zajęć’ Bla Bla School oraz wspólnie ustalonym grafikiem zajęć

 

  • Każdy słuchacz ma możliwość odwołania lekcji z odpowiednim uprzedzeniem (nie mniejszym niż 24h) i odrobienia jej innym dogodnym terminie

 

  • Lekcja odwołana w dniu w którym miała się odbyć z uznana jest za lekcję która się odbyła a poniesiony koszt nie jest zwracany

 

  • Kontakt z lektorem prowadzącym odbywa się poprzez szkołę

 

  • W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany lektora

 

  • Podpisanie umowy oznacza akceptację regulaminu szkoły